Arbeidsongeschiktheid en ondernemers

Veel ondernemers hebben niets geregeld voor als ze arbeidsongeschikt raken. De premies van arbeidsongeschiktheid verzekeringen zijn hoog en er zijn kleine lettertjes en natuurlijk uitsluitingen voor mensen die een verzekering goed kunnen gebruiken. Verzekeraars hebben de kansen in de sterk groeiende markt van ZZP’ers/Ondernemers onbenut gelaten.

Gelukkig zijn er tegenwoordig alternatieven waarmee je tegen lage kosten toch een inkomen hebt als je arbeidsongeschikt raakt. Zo zijn er “AOV schenkkringen”. Een arbeidsongeschiktheidsvoorziening zonder conflicterende belangen tussen de uitvoerende partijen en de klanten. Eigenlijk weer terug naar de oorsprong van verzekeren. In dit geval ondernemers die voor ondernemers zorgen.

AOV Schenkkringen op maat

Ons Servicebureau ondersteunt bij de ontwikkeling en het beheer van AOV schenkkringen. Hier staat AOV voor Arbeids-Ongeschiktheids-Voorziening. We zijn geen verzekeraar. Die schenkkringen zijn er zodat de deelnemers financieel voor elkaar kunnen zorgen indien één van hen arbeidsongeschikt is.

Samen met u kunnen wij voor uw doelgroep een schenkkring ontwikkelen, volledig naar uw eigen inzichten en wensen. Het Servicebureau begeleidt en adviseert bij de inrichting en ondersteunt bij de uitvoering van uw maatwerk schenkkring.

U kunt er ook voor kiezen om onder een eigen “label’ mee te doen met de bestaande schenkkring van SamSamkring (www.samsamkring.nl).