Arbeidsongeschiktheid en ondernemers

Veel ondernemers hebben niets geregeld voor als ze arbeidsongeschikt raken. De premies van arbeidsongeschiktheid verzekeringen zijn hoog en er zijn kleine lettertjes en natuurlijk uitsluitingen voor mensen die een verzekering goed kunnen gebruiken. Verzekeraars hebben de kansen in de sterk groeiende markt van ZZP’ers/Ondernemers onbenut gelaten.

Gelukkig zijn er tegenwoordig alternatieven waarmee je tegen lage kosten toch een inkomen hebt als je arbeidsongeschikt raakt. Zo zijn er “AOV schenkkringen”.

AOV Schenkkringen op maat

Ons Servicebureau ondersteunt bij de ontwikkeling en het beheer van AOV schenkkringen. Hier staat AOV voor Arbeids-Ongeschiktheids-Voorziening. We zijn geen verzekeraar. Die schenkkringen zijn er zodat de deelnemers financieel voor elkaar kunnen zorgen indien één van hen arbeidsongeschikt is.

Samen met u kunnen wij voor uw doelgroep een schenkkring ontwikkelen, volledig naar uw eigen inzichten en wensen. Het Servicebureau begeleid en adviseert bij de inrichting en ondersteunt bij de uitvoering uw maatwerk schenkkring.