Hoe berekenen we de schenkingen?

Voor de ontvangers

Eigen risico

Als je ziek bent en je denkt dat het wel eens langer dan twee maanden kan gaan duren, dan meld je je ziek. Na je ziekmelding gaat je wachttijd in. Wij hebben een wachttijd (eigen risico periode) van twee maanden afgesproken. In de eerste twee maanden van je arbeidsongeschiktheid heb je dus geen recht op schenkingen.


Aan het eind van de derde maand krijg je je eerste schenkingen. Hieronder lees je hoe wij de schenkingen berekenen:

De eerste schenking

Als je je ziek meldt op 10 juli, dan wordt de eerste schenking berekend vanaf 10 september. Als je meedoet voor een inkomen van € 2500 dan ziet de berekening er als volgt uit:
September heeft 30 dagen. 9 dagen daarvan vielen onder je eigen risico en voor 21 dagen ontvang je schenkingen. Je krijgt dan eind september 21/30×2500 = € 1.750,00.

Als je in oktober nog steeds 100% ziek bent dan krijg je die maand € 2500 aan schenkingen.

En als het weer beter gaat?

Als je minder dan 100% arbeidsongeschikt bent, bijvoorbeeld omdat je je werk weer aan het opbouwen bent, dan nemen we dat mee in de berekening.
Dus stel dat je op 5 oktober weer voor 50% aan de slag gaat, dan krijg je over de 4 dagen dat je 100% arbeidsongeschikt was 100% schenkingen. Over de 27 dagen dat je 50% arbeidsongeschikt was krijg je 50%.
In oktober krijg je dan (4/31 x 2.500) + (27/31 x (2.500 x 50%)) = 322,60 +  1088,70 = € 1.411,30.

Voor de schenkers

Wat is je aandeel?

Het totaal aan schenkingen en arbodienstkosten wordt bij elkaar opgeteld en vervolgens draagt iedereen naar rato van zijn eigen ‘dekking’ bij aan deze kosten. Iemand met een afgesproken inkomen bij arbeidsongeschiktheid van € 4000 betaalt dus 4x zoveel als iemand met een afgesproken inkomen van € 1000.

Aan wie schenk je?

Om het aantal transacties te beperken schenkt niet iedereen aan iedereen maar wordt er vanaf jouw rekening meestal 1 transactie uitgevoerd. Dat geld gaat dan of naar een deelnemer die recht op schenkingen heeft of naar de vereniging SamSamkring Zakelijk I met wie wij de arbodienstkosten verrekenen.

Hoe vaak schenk je?

Als er schenkingen nodig zijn of als er arbodienstkosten zijn dan wordt er op de laatste dag van de maand geld overgemaakt van jou schenkkring. We zijn ondertussen met zo’n grote groep dat er waarschijnlijk iedere maand wel een transactie is op je rekening wordt uitgevoerd.

Hoe weet je hoeveel je geschonken hebt?

Uiteraard kan je via de bunq app gewoon zien wat er precies gebeurd op je rekening. Als je gebruik maakt van de speciale derdengeldenrekening voor ondernemers van Stichting AOV voor Vakmensen dan kan je alle transacties in de portal zien. Daarnaast sturen wij direct nadat de transacties zijn uitgevoerd een e-mail met nog meer informatie. Daar staat dan ook het bedrag dat jij in totaal geschonken hebt en het percentage van je spaargeld dat je nog over hebt.