Besluitpunten vergadering 16-03-2021

1. Ondernemer blijven bij permanente arbeidsongeschiktheid

Toelichting:
Deelnemers mogen hun onderneming niet beëindigen als ze willen blijven deelnemen aan de schenkkring (en daarmee hun recht op schenkingen willen behouden bij arbeidsongeschiktheid). In de context van permanente arbeidsongeschiktheid lijkt dit een kostenverhogende, irreële eis. Wij vinden dat er een uitzondering gemaakt kan worden ten aanzien van deelnemers die permanent arbeidsongeschikt raken.

Het voorstel is het reglement aan te passen zodat deelnemers die permanent beroepsarbeidsongeschikt zijn geraakt niet verplicht zijn hun bedrijf aan te houden.

2. Arbodienstkosten verrekenen naar rato

Toelichting:
Op deze pagina kun je een toelichting lezen.

Het voorstel is het reglement aan te passen zodat de kosten voor de arbodienst naar rato van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid worden verrekend.

3. Aanpassing maximale buffer

Toelichting:
Op deze pagina kun je een toelichting lezen.

Het voorstel is de maximale buffer aan te passen van 24 x het spaarbedrag naar 12 x het spaarbedrag.


BRENG JE STEM UIT VOOR 14 maart

Machtig het bestuur en/of de directeur om conform jouw eigen voorkeur te stemmen via dit formulier.
OF
Machtig het bestuur en/of de directeur om namens jou vóór alle voorstellen te stemmen via dit formulier.
OF
Machtig het bestuur en/of de directeur om namens jou op de drie voorstellen blanco te stemmen via dit formulier.