ALV - Akkoord met alle voorstellen of blanco

Met dit formulier machtig je als lid van de vereniging SamSamkring Zakelijk I het bestuur van de vereniging om namens jou te stemmen tijdens de ALV van de vereniging op 22-03-2023.Ik machtig hierbij het bestuur om namens mij te stemmen tijdens de ALV van SamSamkring Zakelijk I op 22-03-2023 en(Vereist)