Welkom op onze webpagina!

Mijn naam is Roland Blaauw, een van de founders van het SamSam Servicebureau en ik vind het erg leuk dat je interesse hebt in AOV Fonds voor Franchisenemers. Het nieuwe (nog in te richten) label van het SamSam Servicebureau waarmee wij op alternatieve wijze franchisenemers willen helpen aan een financieel vangnet op het moment dat ze arbeidsongeschikt raken. Goed voor de franchisenemer uiteraard maar naar mijn mening ook goed voor de continuïteit van het bedrijf van de franchisenemer en dus ook goed voor franchisegevers en de franchiseformule.

In onderstaande tekst licht ik e.e.a. toe in de hoop dat ik zoveel interesse bij je creëer dat wij met elkaar in gesprek raken over ons mooie product! Via deze link kom je bij mijn persoonlijk agenda en kan je een afspraak inplannen bellen met 06 43029595 of mailen naar roland@samsamservicebureau.nl kan ook.

Alvast bedankt voor de aandacht!


Arbeidsongeschiktheid en continuïteit

U heeft het vast vaker meegemaakt. Een ondernemer komt in de problemen doordat hij of zij langdurig ziek wordt en geen inkomen heeft geregeld bij arbeidsongeschiktheid. Dat kan een enorme strop zijn voor zowel de persoon als het bedrijf. Als franchisegever kunt u daar natuurlijk ook last van krijgen. Een franchisenemer die arbeidsongeschikt raakt en toch een inkomen heeft kan altijd nog beter bijdragen aan de franchiseformule dan de franchisenemer die zonder geld komt te zitten.

Uit statistieken blijkt dat circa 2,5 % van de ondernemers langdurige arbeidsongeschikt raakt (langer dan 2 maanden). Het goede nieuws is dat van deze 2,5% circa 99% binnen twee jaar weer aan het werk kan binnen het gekozen beroep.

Een verzekering of een alternatief

Iemand kan uiteraard een AOV regelen bij een verzekeraar. Dat gebeurt echter veelal niet, de kosten zijn hoog, er zijn strikte (medische) acceptatie criteria. Het evidente tegenstrijdige belang van de verzekeraar leidt regelmatig tot bijzonder vervelende situaties voor de personen die het denken goed geregeld te hebben. Wel verzekerd maar geen geld… Ziek en geen inkomen!

In de afgelopen 15 jaar hebben vele ondernemers het onderling geregeld via crowdsurance oplossingen (of schenkkringen). Hierbij schenken ondernemers elkaar een bedrag bij arbeidsongeschiktheid (belasting vrij). Een alternatief voor de reguliere AOV zonder de nadelen. Een nadeel van deze alternatieven is de maximale uitkeringsduur van 24 maanden. Echter, de kosten zijn laag de voorwaarden helder en zijn er meestal geen conflicterende belangen met de organiserende partij.


Wat doen wij, het SamSam Servicebureau?

Wij maken schenkkringen (crowdsurance) oplossingen voor organisaties die het beste willen voor hun doelgroep. Dit doen we voor o.a. voor FNV Zelfstandigen, PZO, VLOK, BokNet, VLHT en SamSamkring. Deze partijen werken samen en vormen één gezamenlijke schenkkring waarbij de deelnemers van de verschillende klanten onder verschillende labels onder gelijke voorwaarden elkaar een schenking.


Wat bieden wij nu specifiek aan?

Meedoen met AOV Fonds voor Franchisenemers

Voor uw franchisenemers:

  • Zekerheid van een inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid
  • De beste voorwaarden en flexibiliteit
  • Laagdrempelige toegang tot de schenkkring (videogesprek)
  • Lage of geen inschrijfkosten (uw keuze)
  • Lage of geen maandelijkse administratie kosten (uw keuze)
  • Lage maandelijkse kosten (schenkingen en arbodienstkosten)

Voor uw franchise formule:

  • Verhoogde continuïteit van bedrijfsvoering door extra financiële ruimte bij arbeidsongeschiktheid
  • Meer aantrekkingskracht door extra zorg
  • Wezenlijke bijdrage aan een probleem voor ondernemers
  • It’s good to be good…

Afhankelijk van de keuzes zijn er al dan niet kosten verbonden aan participatie.

Meedoen onder eigen naam

Alle voordelen die hier links worden genoemd

PLUS

Extra franchiseformule product voor eigen franchisenemers.

U kiest een eigen naam voor het product met een eigen beeldmerk, dit integreren wij volledig in al onze systemen. Vanaf het eerste telefonisch contact tot en met de evaluatie e-mail als een deelnemer stopt, ervaart uw franchisenemer dit alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering als uw eigen franchise product.Concreet over de kosten:

Maandelijkse storting

dit zijn de maandelijkse kosten plus wat je nog spaart.

Maandelijkse kosten

in de afgelopen 6 maanden (gemiddeld).

Maandelijks gespaard

in de afgelopen 6 maanden (gemiddeld).

Een deelnemer stort maandelijks een bedrag op de AOV-rekening waarvan een deel op gaat aan kosten (€ 15 administratiekosten + schenkingen + arbodienstkosten) en een deel blijft staan (gespaard) op de AOV-rekening. Dit zijn actuele cijfers, het gemiddelde over de afgelopen 6 maanden varieert maandelijks (iets), resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Contactgegevens

Bellen

Bel ons gerust, we vinden het leuk om van je te horen. Ons nummer is 085 4017909.

Mailen

En als je liever in alle rust een tekst voor ons wil dichten dan stuur je ons gewoon een mailtje.

Adres

Ons adres is: Akkrumerraklaan 106, 3544 TS in Utrecht.