Vervolgstappen instroom in SamSamkring zakelijk I

Samen

  • Prijsafspraak maken
  • Evaluatie momenten vaststellen
  • Afspraken formaliseren

Uw acties

  • Samenwerking communiceren bij uw doelgroep
  • Product onder de aandacht brengen
  • Agenda voor het maken van afspraken beschikbaar stellen