Keuzes, keuzes..
Wanneer u, samen met ons, een AOV schenkkring gaat opzetten is dat altijd maatwerk. U wilt een product dat past bij u en uw doelgroep en heeft daarom de keuze uit diverse opties. Wij noemen er een aantal:

Inkomens
Een van de opties is het aanbieden van een zelf te bepalen inkomen per deelnemer. Het inkomen moet wel in lijn zijn met het inkomen uit onderneming. Een andere optie is om een aantal vast inkomensniveaus aan te bieden waaruit deelnemers moeten kiezen.

Ziekmeldingen
U kunt kiezen voor beoordeling en ondersteuning door een arbodienst zodra een deelnemer zich ziek meldt. Deelnemers worden dan begeleid door een casemanager. Ook kunnen een arboarts en een arbeidsdeskundige worden ingezet om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Het Servicebureau kan u hierin adviseren.

Spaarbedrag
U kunt zelf bepalen wat de mogelijke inkomens zijn en welk percentage van het gewenste inkomen deelnemers gaan sparen. Zo kunt u borgen dat er altijd voldoende geld is voor schenkingen. Ook bent u vrij in het kiezen van het maximaal te sparen bedrag (waarde van een x aantal maanden) en de frequentie waarmee het ‘bufferoverschot’ wordt teruggestort.

Verenigingsmanagement
Mocht u er voor kiezen om een vereniging op te richten om de schenkkring vorm te geven dan kan het Servicebureau u hier bij helpen. Dat kan zijn door u te adviseren bij de oprichting maar ook bijvoorbeeld door het voorbereiden en uitvoeren van online ALV’s.

Wellicht geeft een concreet voorbeeld u een aardig inzicht. Op deze pagina ziet u hoe de schenkkring SamSamkring Zakelijk I is ingericht en hoe wij de vereniging ondersteunen. En op deze pagina vindt u meer over onze aanpak.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roland Blaauw (roland@samsamservicebureau.nl of 06-43029595).