Toelichting speciale derdengeldenrekening voor ondernemersWat is een derdengeldenrekening?

Een derdengeldenrekening is een bijzondere bankrekening die gebruikt wordt om gelden te beheren die toekomen aan derden. Deze gelden worden “derdengelden” genoemd. Het betreffen gelden die niet eigendom zijn van de houder van de rekening maar van een derde. Deze rekening wordt in de regel vooral gebruikt door advocaten, notarissen en deurwaarders. In ons geval gaan we een vergelijkbare rekening bij de Rabobank gebruiken, zij noemen dit een zakelijke beheerrekening (zie ook deze pagina op de website van de Rabobank). Dat is een speciale derdengeldenrekening voor ondernemers. Op deze rekeningen kunnen dus gelden van derden worden gestort. De Rabobank is de enige bank in Nederland die dit product aanbied aan andere partijen dan advocaten, deurwaarders en notarissen.

Van wie is de rekening?

De rekeninghouder van de zakelijkebeheerrekening (met derdengelden :-)) is stichting AOV voor Vakmensen, een onafhankelijke Stichting waar we mee samenwerken. Zo wordt bescherming van de deelnemers gewaarborgd. De Nederlandsche Bank houdt streng toezicht op een juist gebruik. En heeft aangegeven dat de rekening zonder vergunning gebruikt mag worden voor het doel van een schenkkring. Ook de Rabobank stelt strenge regels aan het beheer van deze rekening. En uiteraard controleert een accountant de legitimiteit van de transacties op de rekening en stelt ieder jaar een speciale verklaring op.

Wat is het voordeel?

Om er voor te zorgen dat de schenkingen daadwerkelijk iedere maand op de juiste rekeningen komen te staan moet er iemand gemachtigd worden om namens jou de schenking te doen. Dat kan uiteraard met een machtiging op een ‘normale’ persoonlijke rekening. Dat werkt echter erg omslachtig bij de aanmelding en dat is bij de meeste banken wel een ‘gedoetje’ om te regelen. Daarnaast zijn er aan zo’n rekening altijd kosten verbonden. Het voordeel is dus dat het gebruik van de derdengeldenrekening voor iedereen makkelijker en goedkoper is.

Er zijn voor deelnemers geen bankkosten!

Wat is het nadeel?

Zoals onze grote filosoof des Vaderlands Johan Cruijff al zei, “Elk voordeel heb se nadeel.” Als je een eigen rekening houdt bij een reguliere bank zie je altijd precies hoeveel geld er op die rekening staat, ben je elk moment op de hoogte van transacties op die rekening en kan je de machtiging op de rekening zelf opheffen. Bij de derdengelden rekening kan je in de portal je saldo zien (actueel op eerste dag van de maand, laatste dag van de maand en tussendoor 1x per week). Je kan niet zomaar je machtiging intrekken, als je stopt krijg je het resterende saldo teruggestort op jouw prive rekening.
Hoe gaan we de rekening gebruiken?

Deelnemers storten hun maandbedrag voorzien van een uniek betalingskenmerk vanaf hun eigen rekening op deze speciale derdengeldenrekening. Dit dient te gebeuren van een privé rekening bij een Nederlandse bank. Het geld blijft van de deelnemers, die hierdoor eigenlijk een ‘virtuele’ rekening krijgen. Door de deelname aan de schenkkring wordt de penningmeester van de Stichting gemachtigd om namens jou geld over te maken voor de maandkosten, de schenkingen en de arbodienst. Deelnemers die recht hebben op schenkingen ontvangen dus van deze rekening schenkingen. Dit wordt tot op de afgeronde cent geregistreerd in ons systeem.

In de portal van jouw schenkkring kun je altijd jouw actuele saldo op die rekening zien. In de portal lees je ook wat jouw inleg is geweest en wat je hebt bijgedragen aan de kosten van de arbodienst en schenkingen.

Als je stopt met deelname aan een schenkkring krijg je binnen 1 week na afloop van deelname jouw geld dat op die rekening staat teruggestort op de door jou aangegeven rekening. Heb je een buffer-overschot dan wordt dat geld automatisch maandelijks overgemaakt naar de rekening waarop je ook schenkingen ontvangt.Veilig = veilig!

  • Het SamSam Servicebureau mag als enige betalingen klaarzetten
  • Een functionaris van de stichting AOV voor Vakmensen mag alleen betalingen goedkeuren
  • Autorisaties kunnen alleen worden aangepast na akkoord meerdere bestuursleden van de stichting AOV voor Vakmensen

Verder houdt de Nederlandsche Bank ook streng toezicht op een juist gebruik en de Rabobank stelt strenge regels aan het beheer van deze rekening. Een accountant controleert periodiek de gegevens van ieders “AOV-rekeningen”. Registratie gaat uiteraard tot op de onafgeronde cent nauwkeurig.
De kans dat er geld wordt verduisterd van de rekening wordt hierdoor geminimaliseerd.

Heb je nog vragen? Bel gerust met het servicebureau of controleer de veelgestelde vragen op de website van je schenkkring.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roland Blaauw (roland@samsamservicebureau.nl of 06-43029595).